“A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo” Jesús Lizano

Descripció

Projecte de sensibilització en vers a les persones amb diversitat funcional adreçada als alumnes de secundària . El nostre encàrrec és reforçar la cloenda del programa Canvis (AGSPB) amb sessions participatives i dinàmiques per reflexionar al voltant del concepte de la bellesa.

Objectius

Aquesta experiència permet fer dos processos formatius alhora en relació als alumnes:

  • Fomentar l’acceptació personal.
  • Millorar l’autoconeixement i augmentar l’autoestima
  • Prendre consciència de les influències externes en quan a la imatge personal i els models que es promouen.

En relació a les persones usuàries de Sínia:

  • Participar activament en el foment d’actituds saludables i en reforçar l’autoestima a partir de la seva perspectiva i experiència.

Sessions de treball

Es realitza en una sola sessió que consta de quatre parts:

  1. Els Instituts treballen prèviament a la sessió sobre unes fotografies i una poesia que els compartim.
  2. Presentació dels grups i treball conjunt sobre la exposició fotogràfica “Corbes i rectes” https://www.youtube.com/watch?v=zu6-urBCzGw&t=67s
  3. En grups més reduïts, dinàmiques de treball.
  4. Finalment compartim conclusions finals.